Židovské komunity na Sušicku

Do Sušického kulturního centra můžete zavítat na výstavu „Židovské komunity na Sušicku“, jejiž vernisáž proběhne ve středu 20. listopadu od 17 hod.

Jedná se o putovní výstavu Západočeského muzea v Plzni, kterou můžete navštívit po celý rok 2014 v Petrovicích, Hrádku u Sušice, Dlouhé Vsi, Kašperských Horách, Hartmanicích, Žichovicích, Nezdicích, Podmoklech a v Dobré Vodě (v Žihobcích již proběhla). V našem městě je k vidění v Galerii Sirkus až do 17. ledna 2014.

Výstava vám přiblíží život židovské menšiny nejen v rurárním prostředí, ale i z menších měst. Připomene vám minulost dnes již neexistujících židovských obcích a památky po jejich osídlení. Seznámíte se s jednotlivými příběhy židovských rodin a komunit, a to díky doposud nepublikovaným historickým pramenům a fotografiiím získaných pracovníky Národopisného oddělení, zejména terénní prací.

Na vernisáži se dočkáte příjemného překvapení v podobě odhalení desky desatera ze svatostánku bývalé sušické synagogy, která byla téměř 50 let očím veřejnosti skryta a uložena v depozitáři místní římskokatolické farnosti.

Zároveň bude promítnut jeden z dílů dokumentárního cyklu ČT s názvem: „Hádanky domů života: příběhy židovských hřbitovů“, který byl v dubnu letošního roku natáčen přímo v Sušici a jejím bezprostředním okolí. Snímek je v rámci vernisáže připraven k promítnutí v sušickém kinosále od 18 hod.

 

Interiér sušické synagogy před rokem 1939:

synagoga01

 

Synagoga v Židovské ulici (dnešní Vodní ul.) v Sušici:

synagoga02

Plakát k výstavě:

Židovské komunity na Sušicku

-sf-