Výstavba obří haly v Sušici za Tescem

Na Facebookovém profilu Pirátů Sušice se objevila informace o plánové výstavbě obří haly za Tescem, respektive Oznámení o zahájení územního řízení. Více informací na FB profilu Pirátů Sušice.

Výstavba obří haly v Sušici

Na úřední desce se 20.8.2018 objevilo Oznámení o zahájení územního řízení ve věci výstavby haly firmy Accolade s.r.o., s jejíž výstavou již Rada města souhlasila.

Piráti Sušice zastávají názor, že takovýto investiční záměr není pro Sušici vhodný ani přínosný a s jejích výstavbou nesouhlasíme. Vedení města by mělo podporovat jen záměry dlouhodobě pro město prospěšné, ekonomicky smysluplné, životní a sociální prostředí nepoškozující, tedy to, co je v moderním světě již běžné.

Pro shrnutí co to pro Sušici znamená:
– obří hala s kovo výrobou a lakovnou o rozloze 9 fotbalových hřišť
– plánovaný denní provoz 98 kamionů denně
– 600 agenturními pracovníky (místní lidé budou tvořit minimum pracovníků této firmy)
– zvýšení kriminality a bezpečnosti občanů, viz zkušenosti z Holýšova

https://www.sumavanet.cz/…/us…/2018/Revitalizace%20parku.pdf

Zdroj: FB profil Pirátů Sušice