Vodní slalom na Otavě

Ve dnech 19. a 20. května proběhnou postupové závody ve vodním slalomu na řece Otavě, které pořádá Klub vodních sportů Sušice z.s. a tradičně se budou konat u železničního mostu u nádraží ČD.

PŘIHLÁŠKY

ROZPIS ZÁVODU

Pořad:

07:00 – výdej startovních čísel
08:00 – porada vedoucích oddílů a rozhodčích
08:30 – ukázková jízda
09:00 – start závodu

Pořadí kategorií:
K1M, C1Z, C2M , předžáci K1 – obě jízdy
K1Z, C1M, C2MIX , předžáci K1ž, C1M – obě jízdy

startuje se v opačném pořadí od 0 VT po MT

Další informace:

Losování: 17.5.2018 v loděnici klubu
Bezpečnostní ustanovení: dle pravidel kanoistiky
Místo závodu: Sušice – nádraží u železničního mostu
Ceny: Diplomy a drobné ceny pro první tři lodě v kategorii
Startovné: Mládež: 50,- Kč; dospělí: 100,- Kč; platba při výdeji startovních čísel
Ubytování: možnost v kempu tábořiště na vlastní náklady.
Závěrečné ustanovení: Závodí se podle platných pravidel kanoistiky a směrnic o závodění v kanoistice na divokých vodách, obsahujících též závazné ustanovení o lékařských prohlídkách, o předkládání průkazů, bezpečnostních opatřeních, povinnostech závodníků, námitkách apod. Závodníci startují na náklad vysílající složky.