Velikonoční Mouřenec

V E L I K O N O Č N Í    M O U Ř E N E C

O Velikonocích se kdykoliv můžete připojit ke komentovaným prohlídkám a to každý den, od Velkého pátku po Velikonoční pondělí, vždy od 11 hod.

Šumavský kostelík Sv. Mořice Vám mj. také nabídne komponované pásmo slova a hudby, které se bude konat 1. dubna od 14 hod. Při této příležitosti vystoupí hudební soubor „Druhý Pokus“ z Kašperských Hor.

Vzhledem k tomu, že se Mouřenec letos zapojí k jubilejnímu 10. ročníku Celonárodnímu čtení Bible, kromě biblických písní zazní tudíž i biblické texty, které přiblíží našim bližním smysl a poselství Velikonoc.

 

Pátek 30.3.2018 – 11:00 h. – komentovaná prohlídka

Sobota 31.3.2018 – 11:00 h. – komentovaná prohlídka

Neděle 1.4.2018 – 11:00 h. – komentovaná prohlídka

Neděle 1.4.2018 – 14:00 h. – Druhý pokus + čtení Bible

Pondělí 2.4.2018 – 11:00 h. – komentovaná prohlídka

 

 

Více zde: Spolek Přátel Mouřence