Ve Svatoboru to „jiskřilo“

 

Přestože firmy, o kterých bude dnes řeč, existují pěknou řádku let, rozhodly se prezentovat i v našem regionu v oblasti elektro materiálu. Desítky elektrikářů se sešly ve čtvrtek 7.2.2012 kolem poledne v salonku hotelu Svatobor.

Jako první se představila firma CSF – Elektro, s.r.o., která se zabývá převážně výrobou rozvaděčů nízkého napětí do 1000 V, ale i velko i maloobchodním prodejem veškerého elektro materiálu s orientací na značkové kvalitní výrobky. Rozvaděče vyrábí v krytí od IP 20 do IP 65. Vnitřní krytí IP xx/20 je prováděno z plastových dílů. Rozvaděčové skříně firma CSF – Elektro používá od ověřených dodavatelů např. OEZ, Rittal a osazuje je klasickými jistícími prvky, stykači, reléovou technikou a frekvenčními měniči od renomovaných výrobců, za zmínku stojí např. společnosti jako Schneider Electric CZ, s.r.o., OEZ s.r.o., ABB s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., GE Consumer & Industrial, Schrack Technik, Weidmüller a dalšími podle přání zákazníka. Pro zajištění nejvyšší kvality výrobků prochází všechny rozvaděče před expedicí zkouškou kvality, ale také funkčnosti dle ČSN. Výrobky nacházejí uplatnění nejen v energetice, strojírenském a zpracovatelském průmyslu, teplárenství, ale i v sektoru služeb.

Firma Noark Elektric, a.s., působící na trhu již 30 let s regionálními centry v Šanghaji, Praze a Chicagu, se představila jako druhá. Jistící přístroje, proudové chrániče i s nadproudovou ochranou, spínače a vypínače, stykače a relé, nadproudová relé, svodiče přepětí, komponenty pro fotovoltaiku, propojovací systémy, svorky a rozvodnice firma vyrábí v moderních továrnách vybavené nejnovějšími technologiemi. Vysokou odolnost dokazuje počet spínacích cyklů, který výrazně převyšuje požadované standardní hodnoty. Důkazem kvality je i pětiletá záruční doba na všechny výrobky a jejich certifikace. Novinkou v nabídce přístrojů Noark jsou svodiče přepětí Ex9UE, které jsou v instalačním provedení a s výměnnými zásuvnými moduly. Pro kompletní fotovaltaická řešení nabízí firma polykrystalické panely se jmenovitým výstupním výkonem 240Wp spolu se stejnosměrnými svodiči přepětí třídy II Ex9UP, které jsou určeny pro uzemněné i neuzemněné fotovoltaické systémy, instalační a kompaktní jističe, modulární vypínače a pojistkové odpojovače Ex9FP jako ochranu fotovoltaických stringů před zkratovým proudem.

Informací bylo mnoho a tudíž následovala oddechová přestávka, při které byl podáváno občerstvení, které firmy nechaly připravit.

Po obědě následovala prezentace firmy Betonbau, s.r.o., která začínala v roce 1963 s výrobou věžových trafostanic z prefabrikátů. Dnes nabízí výrobní program optimální a zároveň individuální řešení technických budov od železobetonových pochozích kombistanic až po jednotlivé železobetonové prefabrikáty a fasády. Prostorové buňky jsou monolitické, tzn. odlévány jako jeden celek, což nachází uplatnění především pro trafostanice, regulační stanice plynu, telekomunikační objekty, čistící stanice odpadních vod, podzemní stanice, havarijní jímky, výměníkové stanice, sanitární buňky, výtahové šachty, kabelové a armaturní šachty aj. Firma se též zabývá výrobou speciálních dveří a ventilačních mříží. Při prezentaci následovalo několik video ukázek přísných zkoušek pro bezpečnost rozvoden a trafostanic.

Následovala společná diskuze, spousta otázek a odpovědí. Co jste nepochytili, máte možnost se dozvědět přímo na stránkách firem zde:

http://www.csf-elektro.cz/

http://www.noark-electric.cz/

http://www.betonbau.cz/

 

A nyní následuje soutěžní otázka o tablet:

Jakou barvu ovládací páčky mají přístroje Ex9BT pouze s rozpínacími kontakty?

Své odpovědi posílejte na e-mail: noark@noark-electric.com do 28.2.2013.

Zodpovíte-li otázku pro měsíc únor správně jako 100., 200. nebo 300. respondent, vyhráváte sadu nářadí, víceúčelový nůž nebo láhev vína. Všechny správné odpovědi postupují do slosování o tablet, které proběhne v první polovině května.

-sf-