Vánoční koncert

V Á N O Č N Í    K O N C E R T

16.12.2018 • Horská synagoga • Hartmanice • od 15:00

tradiční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů