Ukliďme náš Andělíček

U K L I Ď M E  S V Ě T  –  U K L I Ď M E  Č E S K O

UKLIĎME NÁŠ ANDĚLÍČEK

Pojďme společně uklidit vrch Anděla Strážce tzv. Andělíček a přispějme tak k řešení problému nelegálního zakládání černých skládek.

Sraz je v sobotu 7.4. v 9:00 hodin před Domovem pro seniory na nábřeží J. Seitze v Sušici.

Rukavice a odpadové pytle dostanete.

Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Dobrovolným organizátorem tohoto místního úklidu je MO Hnutí Ano Sušice, kontaktní osobou je Pavel Javorský.