Ukliďme Česko

V sobotu 22. září jsme se dobrovolně sešli, abychom v rámci projektu „Ukliďme Česko“ pomohli uklidit nelegálně vzniklou černou skládku a nepořádek na Andělíčku a v prostoru bývalého hotelu Otava.

Dobrovolníci obdrželi úklidové pytle, rukavice a nádoby na infekční odpad.

Celkem bylo zlikvidováno cca 300 kg komunálního odpadu a dokonce i odpad nebezpečný, jakými jsou např. použité injekční jehly.

Velká úcta a respekt všem, kteří přidali ruku k dílu tak, aby se nám v naší krásné a bezpečné Sušici dobře žilo.

Celosvětový úklidový den se setkal s kladnou odezvou ve 158-mi zemích, kde se k němu připojilo 15 milionů dobrovolníků. V České republice se konalo tento den celkem 439 úklidových akcí za účasti 7030 dospělých a 2863 dětí, podařilo se sesbírat 118 tun odpadů.