Údržba stromů

Je vhodný čas na údržbu stromů, proto v ulicích města uvidíte pracovníky Sušických lesů a služeb s.r.o. vykonávat hlavové, redukční a bezpečnostní řezy stromů.

  • Hlavový řez – neboli „řez na hlavu“ je speciální, pravidelně se opakující, hluboký řez výhonů, tzv. vlků. Výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny „hlavy“ v intervalu jednoho roku, maximálně však do tří let.
    Tento typ řezu se provádí na dřevinách dobře snášejících tvarování v bezlistém stavu a na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností. Hlavový řez se využívá hlavně k úpravám stromů vysazených v omezeném prostoru např. v úzkých ulicích, kde tento typ řezu umožňuje dobře kontrolovat velikost koruny. Řez je realizován v druhé polovině období vegetačního klidu, v předjaří.

V minulosti byl hlavový tvar korun stromů využíván jednak z praktických důvodů při cyklickém řezu vrb k získání proutí (výhonů) v košíkářském průmyslu, ale i z důvodů okrasných, např. v zámeckých a církevních zahradách, v lázeňských uličních stromořadích apod.

Hlavovým řezem bude ošetřeno celkem 426 stromů ve 23 ulicích města Sušice.

01 02 03

  • Bezpečnostní řezy – je v podstatě omezenou variantou zdravotního řezu, jeho hlavním cílem je zabránit nebezpečí v souvislosti s poškozenými, suchými, nalomenými či zlomenými větvemi volně visícími v korunách stromu a hrozícími pádem.

Tento týden byly provedeny na základě povolení Životního prostředí v Sušici v ulici Dlouhoveská a Na Hrázi.

         06 04 05

  • Redukční řezy – používají se pro snížení hustoty koruny, prosvětlení a redukci obvodu koruny buď částečnou ve směru k nějaké překážce nebo celkovou (obvodovou) s cílem zvýšit stabilitu stromu. Součástí těchto řezů je i odstranění suchých, problematických či infikovaných větví. Ve většině případů se jedná o redukci výšky či šířky stromu podle charakteru místních podmínek. Dobře provedené řezy tak plní i funkci ozdravnou. Typy redukčních řezů: vlastní, prosvětlovací, symetrizační, stabilizační, sesazovací

  • Zdravotní řezy – nejčastěji prováděný udržovací řez s komplexním účinkem pro ošetřovaný strom. Tento řez má zabezpečit dlouhodobou vysokou funkčnost ošetřeného stromu při udržení dobrého zdravotního stavu, vitality a bezpečnosti.

Dále byl prořezán a  tím i zvětšen průjezdný profil na cyklostezce z Velké Chmelné směrem na Čepice. Tato cyklostezka dříve končící katastrem města, teda cca 1 km za Chmelnou, byla v letních měsících prodloužena až k železničnímu mostu v Čepicích.

07 08

-sf-