Svátek práce

SVÁTEK PRÁCE

1. květen náleží ke státnímu svátku, svátku práce. Ač máme oslavy 1. máje stále ještě trochu zažité se socialistickým zřízením, tento svátek má původ ještě o pár let dříve. Přesně na den roku 1886 proběhla v Chicagu pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka za osmihodinovou pracovní dobu, které se zúčastnilo 300 000 dělníků. Demonstrace vyústila v Haymarketský masakr, kdy tak v důsledku policejní palby přišel o život neznámý počet lidí. Za výbuch bomby bylo bez důkazu odsouzeno k smrti několik anarchistů. V USA se na počest těchto událostí Svátek práce začal slavit od roku 1888. V ČR se tento den slaví od roku 1890.

V době socialismu patřil tento svátek mezi nejdůležitější, kdy projížděly městem alegorické vozy a chodily masově organizované průvody. Konaly se vzpomínkové akce na padlé vojáky a 1., 5. a 9. květen se uváděl společně.

Dnes vnímáme tento den jako svátek jara, zamilovaných. A slovy básníka K.H.Máchy: „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj“.