Santos – jak to s ním letos bude?

Jistě každého z vás zajímá jak to bude se Santosem v nadcházející letní sezóně. Proto jsme se dotázali na Městě Sušice a dostali od místostarostky paní Ing. Věry Marešové následující odpověď.

Dobrý den,

pokusím se odpovědět stručně na otázky ohledně kiosku na Santosu.

Obecný stav je poměrně komplikovaný, a to především legislativně. Konkrétním problémem je stanovení aktivní povodňové zóny a na to navazující ustanovení zákona o ochraně přírody. Vypracované hydrotechnické posouzení však problém se zhoršením odtokových poměrů v reálu vylučuje. Co se týká technického stavu a vybavení je vše v pořádku a v souladu se všemi předpisy pro provozování činnosti kiosku (občerstvení, toalety,zásobování vodou, odpady,..).

Nutné administrativní záležitosti vlastník – město Sušice stále průběžně řeší. To by mělo být dokončeno pravděpodobně v průběhu července.

Všechny akce na Santosu byly zajištěny a všechny proběhnou podle plánu. Na řadu z nich přispívá město formou dotace z grantového programu.

Rada města na posledním dubnovém jednání schválila opatření v provizorním režimu, aby byl kiosek otevřen pro veřejnost tak, jako v minulých letech na konci dubna.

Nyní je tedy kiosek v pronájmu Sušického kulturního centra, příspěvkové organizace města a dočasným provozovatelem zůstává původní podnájemce, tak jako v loňském roce, Tradiční KlOUb s. r. o.

Nové výběrové řízení na pronájem kiosku bude vyhlášeno pravděpodobně v průběhu srpna.

Dotace na obnovu Ostrova Santosu není ohrožena. Stavební úpravy kiosku byly hrazeny z prostředků města Sušice. Udržitelnost celého projektu stále probíhá a spočívá především v opravách a udržování celého parku, sečení, nová výsadba, úprava cest, …

Osobně považuji za důležité, aby jak kiosek, tak celý ostrov Santos co nejvíce a nejlépe sloužil občanům.

S pozdravem

Věra Marešová