Rekonstrukce Havlíčkovy ulice

Od poloviny května letošního roku byla uzavřena Havlíčkova ulice z důvodu kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace, komunikace a obnově rozvodu veřejného osvětlení.

Oficiální otevření této městské komunikace by mělo proběhnout do 20. listopadu 2015.

Z osmi dodavatelských subjektů byla tato zakázka zadána firmě Silnice Klatovy a.s., která nabídla za zhotovení nejnižší cenu 9 025 996,- Kč.

Tímto byla vyřešena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků, upraveny křižovatky, místa pro přecházení, upraveny sjezdy do vchodů nemovitostí a parkovací pruhy podél místní komunikace. V celém rozsahu úpravy bylo vyřešeno i odvodnění a trvalé vodorovné a svislé značení.

V nevyhovujícím stavu byly i inženýrské sítě. Výměnou vodovodního řadu a kanalizačních stok došlo ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a ke zlepšení odvádění odpadních vod.

V ulici byly vyměněny kabelové rozvody a stávající stožáry veřejného osvětlení byly osazeny historickými sloupy s litinovými odpadkovými koši.

H1 H2 H3

-sf-