Prvomájový pochod na Sedlo

 Již po 25. proběhne turistický pochod „Hvězdicový výstup na Sedlo“ a to v tradiční datum 1. května. Start je v 8:30 na sušickém náměstí u kašny a jde se po červené přes Kalich, Zaluží, Albrechtice. Každý si v podstatě může zvolit odkud půjde dle svých možností a fyzických sil. Výstup může probíhat ze Žichovic, Kašperských Hor, Podmokel, Dlouhé Vsi, Nezdic… Cílem je samotný vrchol Sedla (902 m.n.m.), na kterém každý účastník dostane pamětní list a malý suvenýr. Pochod je zařazen do akce „Plzeňských 2015 km“.

V penzionu Pod Sedlem na Vás bude čekat opečený čuník, domácí kobásky, výborné polévky a další pochoutky pro Vaše jazýčky. Každý si jistě příjde na své. Však bude to i čím zapíjet 😉

Sedlo, je druhé nejvýše položené opevnění tohoto typu v Čechách. jedná se o skalní opevnění pocházející z 5. až 7. stoeltí př. n. l. Skládá se z přirozených obranných prvků doplněný o dlouhý umělě vytvořený kamenný val. Jde o velmi významnou archeologickou lokalitu, neboť jde o pevnost keltského původu, která s pravděpodobně souvisela s místními nalezišti zlata.

Za druhé světové války zde byla zbudována vojenská pozorovatelna, jež se časem zřítila. Nová rozhledna byla vystavěna v roce 2009 a je 27,7 m vysoká.

 

rozhledna na Sedle

rozhledna na Sedle 03 rozhledna na Sedle 02

rozhledna na Sedle 04

-sf-