Příchod Tří králů a zhasnutí vánočního stromku

4. ledna proběhne na sušickém náměstí od 16 hod. slavnostní zhasnutí vánočního stromku u jehož příležitosti zazpívá koledy kvarteto Memento.

Požehnáni budou příchozí Tři králové: Kašpar, Baltazar, Melichar. Výnos z jejich sbírky bude určen na nákup potravin a materiálu osobám ohrožených chudobou nebo lidem, kteří byli zasaženi nenadálou živelnou událostí. Tříkrálovská sbírka bude probíhat až do 12. ledna 2015.

Program připravuje Oblastní charita Sušice.

01
-sf-