Dr. Milfait: Přímá a nepřímá eutanázie

V sobotu 15. prosince od 15 hodin v hartmanické synagoze

přednáška Dr. Milfaita na téma Přímá a nepřímá eutanázie

 

Přednáška Dr. Milfaita: Přímá a nepřímá eutanázie, nebo spíše eutanázie a tišení bolesti a paliativní sedace? Jako základní příklad přednášky bude uveden případ  rozhodnutý Evropským soudem pro lidská práva. I na základě něho bude tématem odpovídající rozlišování pojmů a jejich dopad pro pro medicínsko-etickoprávní posouzení a rozhodování spojená s posledním úsekem lidského života. Vzhledem k místu konání bude představeno stanovisko židovské etiky a dle zájmu a času i dalších spirituálních tradic. Jedná se o příspěvek lidsky důstojnému utváření života nevyléčitelně nemocných. Přednáška zohlední stanoviska (nejen) židovské etiky a bude následována diskuzí.