Povolební vyjednávání

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o dosavadním průběhu vyjednávání o novém uspořádání ve vedení města.

Do prvního kola jednání společně s ANO a ODS jsme šli s návrhem na obsazení rady města v tomto složení: 2x ODS (starosta), 2x ANO (místostarosta), 2x Piráti a 1x Nezávislí ze Sušice. Tento návrh byl pro ODS neakceptovatelný.

Po odmítnutí našeho předchozího návrhu, jsme vyvolali jednání ostatních stran (ANO, Piráti, Nezávislí ze Sušice, Rozumní, ČSSD, KDU-ČSL) s účelem zjistit možnosti vytvoření společné koalice, která by umožňovala vytvoření většiny 11 zastupitelů. Z absolvovaných jednání vyplynulo, že tato cesta nemá potřebnou podporu všech zúčastněných. Nicméně z těchto jednání vyplynula podpora pro variantu řešení obsazení rady města ve složení: 3x ODS (starosta), 2x ANO (místostarosta), 2x Piráti.

V druhém kole jednání, společně s ANO a ODS, nám ODS předložilo varianty obsazení Rady města za účasti strany Sušičtí a to jak na pozici místostarosty, tak i v pozici radního. Tato varianta byla pro nás neakceptovatelná z důvodu nerespektování výsledků voleb, a dále jsme trvali na variantě, která měla podporu z předchozích jednání. V následujících dnech byla nakonec tato varianta ODS přijata a jednání o spolupráci mohlo začít.

Ze společného jednání s ANO a ODS vzešla „Dohoda o spolupráci“, jejímž účelem je definování základních témat spolupráce, na kterých jsme se společně shodli. Jistě, někteří z Vás budou některé body vnímat jako obecné formulace, ale věřte nám, že se budeme ze všech sil snažit naplnit Vaše očekávání.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na ustavující schůzi zastupitelstva dnes 31.10.2018 od 16 hod. v sušickém kině, kde bude zvolen starosta, místostarosta a rada města.

Piráti Sušice