Pouť sv. Vincence Ferrerského

Římskokatolická farnost Hůrka Vás zve 6. dubna 2013 ve 12 hod. na pouť sv. Vincence Ferrerského.

Bohoslužba se koná na Hůrce v kapli Povýšení sv. Kříže.

Mši celebruje P. Slávek Holý.

 -sf-