Pošumavská odpadová s.r.o.

Svoz odpadu v Sušici, Klatovech a v okolních obcích bude od 1. ledna 2016

zajišťovat Pošumavská odpadová, s.r.o.

 

Město Sušice ve spolupráci s městem Klatovy se rozhodli, že si sami budou zajišťovat služby v oblasti odpadového hospodářství, a to vlastní společností, kterou se od 26.10.2015 stala Pošumavská odpadová, s.r.o. Své služby bude poskytovat pro cca 52% obyvatel okresu Klatovy. Obě města přinesla do Pošumavské odpadové kapitál dle počtu obyvatel. Podíl Klatov činí 650 000,- (65 %) , Sušice zbývajících 350 000,- (35%). Tento projekt je velmi dobrým příkladem obecní spolupráce.

Pošumavská odpadová, s.r.o. od 1.1.2016 bude zajišťovat:

 • svoz směsného komunálního odpadu
 • svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plast…)
 • svoz BIO odpad
 • svoz odpadkových košů
 • provoz sběrného dvora Sušice včetně odstranění nebo využití odpadů z něj
 • odstraňování černých skládek
 • komplexní služby v odpadovém hospodářství

Občané Sušice budou hradit za svoz odpadu stejný poplatek jako v roce 2015.

„Budeme se snažit, aby se pro občany obou měst jednalo o změnu k lepšímu. Rozhodně není naší snahou zdražit svoz odpadu. Nové uspořádání nutně neznamená ani změnu systému úhrad za svoz odpadu,“ řekl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Podnikatel v Sušici má od roku 2016 tyto možnosti jak zajistit odstranění svého komunálního odpadu:

 1. uzavřít smlouvu s městem Sušice o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Sušice
 2. uzavřít smlouvu s Pošumavskou odpadovou, s.r.o. o nakládání s komunálním odpadem
 3. koupit si známku na odpadovou nádobu
 4. využívat služeb stávajího dodavatele
 5. řešit své odpady jiným způsobem

Prodej známek pro podnikatele na rok 2016 bude probíhat od 3.12.2015 v sušické provozovně na adrese:

Na Hrázi 270, Sušice, v areálu společnosti SULES

po – čt 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00
pá   8.00 – 13.00

ROZHODNĚ LEVNĚJI, NEŽ PLATÍTE NYNÍ.

PO