Oprava na Dlouhoveské

Jak jste si jistě již stačili všimnout, započali se práce na Dlouhoveské ulici.

V podstatě na téměř nové silnici byl opět odfrézován asfalt a několik desítek metrů vybagrováno do téměř třímetrové hloubky. Každodenní účastníci provozu na této vozovce si však mohli povšimnout, že komunikace byla silně narušena nejen sesuvy půdy, ale i letošní červnovou povodní, jejíž spodní vody podmáčely povrch natolik, že se vozovka začala sesouvat. A tak se tato cesta dočkala oprav.

Když zaměstnanci firmy Algon odfrézovali nutnou část asfaltového povrchu cca 40 cm, obnažili původní dlážděný povrch. Kostky se táhly až k „dobrodruhovi“. V zimě kolem roku 1980 byla natolik tuhá zima, která způsobila nebezpečné zvlnění kostek a tak se cesta překryla několika vrstavami asfaltu, cca 25 cm.

Rádi bychom vám poskytli několik dobových fotografiií, ale našli jsme pouze tuto, kde není zřejmý povrch vozovky.

Dlouhoveská

Silnice se opravuje ve dvou úsecích dlouhých 30 a 50 metrů. Oprava se provádí tzv. teramešovou metodou, kdy byl odfrézován povrch vozovky, odtěženy kostky a zároveň i zemina až na rovné podlaží, v tomto případě na 2,75 m. První vrstva se zanese kamennou drtí na předem položenou geotextilii, která se uválcuje a následně se vplétají teramešové sítě s oky 10 x 5 cm, která se spojí spirálou s plastovou tahovou sítí a ukotví do země železnými trny. Terameš se do poloviny zaveze vhodnou zeminou, určenou geologem, uválcuje a dosype. Takto se terameš bude pokládat ve třech vrstvách po cca 70 cm. Následně se zaveze vozovka štěrkem, na který se v konečné fázi položí asfalt. Terameš bude po svahu potažen kokosovou sítí. Než se ovšem začne pokládat musí být provedena tlaková zkouška povrchu, která proběhne tento týden.

Dlouhoveská silnice by měla být v novém kabátě viděna již za měsíc.

DSCN8227 DSCN8171 DSCN8176

DSCN8178 DSCN8221 DSCN8251 DSCN8252 DSCN8254

Za poskytnuté informace děkujeme panu Doležalovi z firmy Algon.

-sf-