Nemocnice – co se v ní vlastně děje?

Ohledně nemocnice se objevila zpráva, že zaměstnanci interny a JIP budou čerpat dovolenou, aby byla překlenuta přechodná doba, kdy by interna nemohla nefungovat pro nedostatek lékařů, aby se interna nemusela zrušit. Podle posledních informací NEMOS‑Penta dokázala na poslední chvíli zajistit tři lékaře do konce roku, což je vydáváno za stabilizaci situace. V roce 2015 se interna zavírala, protože měla pouze tři lékaře, a to byl vedením města proklamovaný důvod pro pronájem nemocnice: „Nájemce dostatek lékařů zajistí!“. Tak tedy zajistil. Inu stabilizace alá NEMOS‑Penta.

Jak dlouho bude toto „stabilizované“ období trvat, je ve hvězdách. A co potom? Protože Penta je podnikatelským subjektem s cílem vytvářet zisk a interna bez lékařů nemůže fungovat, a tedy pouze generuje náklady, její zrušení se přímo nabízí. A protože jednotka intenzivní péče (JIP – pro pacienty např. těsně po infarktu) už sloužila jen pro internu – oddělení akutní lůžkové péče chirurgie, gynekologie a dětské byla zrušena již dříve –, bude po zrušení interny zcela zbytečná i JIP.

Ředitel nemocnice pan Kratochvíl (Penta) tvrdí, že mají problémy s náborem lékařů kvůli Petici – viz článek „Nemocnici v Sušici navštěvuje více pacientů“ v Klatovském deníku 23.07.2018. (Přitom právě nyní byla odmítnuta místní mladá lékařka s odůvodněním, že by se jí pro nedostatek personálu neměl kdo věnovat. Tak nastupuje do Klatov.) Je to naopak: Petice vznikla právě pro neochotu provozovat ziskově nezajímavé obory, i když jsou pro region životně potřebné, a do sušické nemocnice se lékaři ani sestry příliš nehrnou, protože ve stavu, do něhož ji společným úsilím sušičtí zastupitelé, NEMOS a Penta dostali, nemají žádnou perspektivu ani profesní ani životní.

Město neumí nemocnici řídit, jak mnohokrát zdůrazňoval starosta a později i předsedkyně „nové“ správní rady, ale zdá se, že to neumí ani NEMOS‑Penta – ta umí provozovat jen vysoce ziskové obory, a mezi ně rozhodně nepatří akutní lůžková péče. Patří mezi ně ovšem zřejmě chirurgie speciální, protože od pondělí 13. srpna se má v nemocnici v prostoru zrušené gynekologie začít provádět tzv. korektivní chirurgie. Název „korektivní chirurgie“ nasvědčuje tomu, že se jedná o napravování nedokonalostí funkčnosti a vzhledu, jedná se tedy o plastickou chirurgii.

Dosud byla plastická chirurgie doménou specializovaných pracovišť ve velkých městech, ale nyní se mezi významná centra plastické chirurgie tedy zařadí i Sušice. A protože jsme kousek od hranic a lze předpokládat i německou klientelu, věhlas Sušice bude opět světový; jako v době, kdy se v Sole dělaly sirky. Bude skvělé, když pro provedení zkrášlovacího zákroku nebude nutno se trmácet do Prahy, ale bude stačit zajít do místní nemocnice. To se pak snadno oželí, že s infarktem, zraněním po nehodě nebo akutním zánětem slepého střeva se pojede do Klatov, nebo do Plzně či dále, pokud v Klatovech zrovna bude plno.

Tento nový chirurgický obor má od 13. srpna zajišťovat společnost Swiss Med Clinic s. r. o., IČ 28377222, z Plané u Mariánských Lázní. Tato společnost dle obchodního rejstříku není součástí skupiny NEMOS‑Penta. Podle čl. 12.1 a 12.2 smlouvy o nájmu nemovitostí z 16.09.2015 mezi městem Sušice a NEMOS Sušice s. r. o. může NEMOS Sušice s. r. o. bez souhlasu města Sušice nemocnici nebo její část dále pronajmout jen organizační složce NEMOS‑Penta, jinak se jedná o porušení smlouvy. V usneseních rady města za poslední dva měsíce (od 30.07.2018 zpět) žádný souhlas uveden není. Jde tedy o další porušení smlouvy; a to i v případě, že NEMOS‑Penta, vědoma si plné podpory vedení města, použije triky pro obcházení smlouvy.
(Pozn.: NEMOS Sušice s. r. o. je organizace založená speciálně proto, aby město nemohlo jednat se subjektem, který nemovitost přímo využívá, ale muselo jednat pouze s tímto prostředníkem.)

Je evidentní, že NEMOS‑Penta se chová, jako by jí nemocnice již patřila, a snaží se ještě před volbami „zakopat v pozicích“, aby o cennou kořist nepřišla, a co nejvíce zkomplikovat případnou nápravu stavu. Ostatně není se čemu divit, když má tak vehementní a neochvějnou podporu jednadvaceti zastupitelů.

Proč vlastně zastupitelům tolik záleží na tom, aby NEMOS‑Penta o nemocnici nepřišla?

A kteří z nich jsou na tom zainteresováni opravdu intenzivně?

A proč?

10.08.2018
Vladimír Říha