Lucerna – divadelní hra

V pátek 2. listopadu od 20 hodin v sušickém kině:

L U C E R N A

  • divadelní hra Aloise Jiráska

    v podání ochotnického spolku SušDivOch

    a v režii Věry Holé Tůmové

Děj Lucerny se odehrává ve mlýně, na zámku, v lese a v lesním zámečku.
Ve starém mlýně žije mlynář Libor se svojí babičkou a schovankou Haničkou. Kolem mlýna se potuluje, do Haničky tajně zamilovaný, vodník Michal. Společnost mu dělá starý vodník Ivan. Jsme svědky, jak se vrchnost snaží odvést Haničku z mlýna, porazit starou lípu, kterou má Libor v úctě a zlomit tak jeho odpor k vrchnosti. V tom okamžiku se na panství přijede podívat kněžna. Poručí si, aby ji mlynář odvedl na starý zámeček, jak praví jeho stará povinnost. Znuděná kněžna, které se Liborova troufalost líbí, je velice okouzlena krásným krajem a prostým životem chudých lidí. Pochopí, co pro vesnický lid znamená jejich svoboda a pro mlynáře jeho lípa. Tak ponechá žít Haničku s Liborem ve mlýně, lípu nenechá porazit a rozbitím lucerny nakonec zruší mlynářovu povinnost.

Pokud jste si nestihli zakoupit vstupenky v předprodeji na tento den, neváhejte využít předprodej na tuto akci ještě 9.11 nebo 7.12.2018

PŘEDPRODEJ

ZDROJ