Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla

Karlovarské hudební divadlo odehrálo v KD Sokolovna Sušice, KD Horažďovice a v divadelní scéně v Klatovech ve dnech od 12. do 15. března představení pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla.

V pohádce vystupovali čtyři herci, pracovali se třemi dimenzemi velikosti rekvizit. Pohádka je od začátku do konce protkána hudbou a písničkami, které podobně jako v loňské první pohádce děti společně s herci zpívali na jevišti. A samozřejmě nechyběli kvalitní a obsahově hodnotné doprovodné materiály.

Sušice se tím stala ve středu 13. března 2019 svědkem představení pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla. Místní divadelní sál je prodchnut duchem minulého století a Divadlo Dětí naplnilo od 10.00 hlediště dětmi z předškolních zařízení a z prvních ročníků školy základní.

Děti si dobře zavzpomínaly na děj pohádky O Balynce, dobrém štěněti z roku minulého a již od samotného začátku spolupracovaly jak při zpěvu písní, tak i při finálním dotřídění domácího odpadu. S touto problematikou byly dobře seznámeny a je patrné, že v Sušici není environmentální výchova okrajovou záležitostí.

Sušický kulturní stánek spadá stejně jako ten v Horažďovicích pod správu Klatovského divadla. V těchto třech městech se představení pohádky úspěšně odehrála již v roce minulém, aby na ně bylo možné v roce letošním navázat. A tak se po sušickém představení soubor odebral k přípravě následného, včerejšího představení v Horažďovicích.