Jom ha-šoa 2019

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Jom ha-šoa 2019

 

Letošní již 7. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa se uskuteční 2. května na sušickém náměstí Svobody. Záštitu sušickému pietnímu aktu udělil Ing. Vladislav Vilímec, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče a Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně a poslanec parlamentu ČR.

 

Jádrem akce od 14. hodin, je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové války. Zapojit se do čtení jmen obětí může každý – akce je určena široké veřejnosti. Každý, kdo se bude chtít zapojit aktivně do veřejného čtení, dostane seznam několika jmen se stručnými osobními údaji. Čtena budou jména obětí ze Sušicka. Na náměstí bude přistavěn karavan kulturního spolku Rašelina, který nabídne pro účastníky posezení a pohoštění. Návštěvníci zároveň obdrží informační materiály.

Akce proběhne ve stejný den také v dalších 21 městech České republiky. Veřejné čtení jmen probíhá v Praze každoročně od roku 2006. V roce 2013 se akce začala rozšiřovat i do dalších měst. Jedním z prvních zapojených měst byla Sušice.

Od 16. hodin bude program pokračovat na náměstí Svobody v kopulovitém stanu geodom, kde se odehraje literárně hudební pásmo Rút Sidonové a Josefa Gušlbauera Blues z Maiselovy ulice. Představení nabídne úsměvný i vážný pohled na život dnešních, zejména pražských židů. Od 18. hodiny proběhne koncert kapely Trombenik, která opět zavítá do Sušice se zcela osobitou interpretací klezmeru. Klezmer je temperamentní lidová hudba vycházející z tradice Židů středovýchodní Evropy. Na akci budou moci návštěvníci dokonce ochutnat košer vína.

Připomeňme si památku nevinných obětí 2. světové války. Připomeňme si, že žili ve stejných městech a vesnicích, vedle nás a s námi. Připomeňme si, že jejich smrtí utrpěli ztrátu hlavně jejich příbuzní a blízcí, ale také celá společnost, která přišla o jejich obohacující různorodost.

 

Sarah Huikari

Rašelina – kulturní spolek

 

Převzato z tiskové zprávy