Jízda sv. Jiří

JÍZDA SV. JIŘÍ

Římský voják sv. Jiří je patronem mnoha zemí, měst, profesí i nemocných lidí.

Za to, že se nechtěl zúčastnit pronásledování křesťanů v celé Říši, byl popraven římským císařem Diokleciánem stětím 23. 4. 303 n. l. před Nikomédijskou zdí. V ČR mu bylo zasvěceno cca 100 kostelů, bazilik, rotund, drobných kaplí či Božích muk. Vzhledem k tomu, že jméno Jiří je složeninou ze dvou slov geos (země) a orge (stavět), což můžeme interpretovat jako zemědělec, je především patronem rolníků, ale i vojáků, horníků, sedlářů, kovářů, bednářů a pocestných.

Sv. Jiří bývá znázorňován na koni, jak bojuje s drakem, který symbolizuje zlo, proti kterému Jiří přislíbil Bohu bojovat.

My si tento památný den připomeneme „Jízdou sv. Jiří“

tuto sobotu 14. 4. 2018 cca od 10:00 hod., která se koná již III. ročníkem.

Z areálu u bývalého hotelu Otava vyjede kolem 10 hod. „sv. Jiří“ na koni s průvodem a celým doprovedem koňských povozů. Doprovázet je bude dechový orchestr Solovačka. Kolem půl jedenácté by měl průvod dorazit na náměstí, které objede se svými slavnostně vyzdobenými koňmi a vrátí se zpět.

Po té bude u „žluťáku“ zahájeno koňské soutěžení, a to v disciplínách jako je formanská jízda, ovladatelnost s kládou či těžký tah.

Děti se mohou těšit na střelbu ze vzduchovky, malování na obličej, mohou se svézt i v koňském spřežení.

Zejména pro mužkou část zúčastněných bude k vidění výstava traktorů a strojů společnosti Newia.

Vstupné je samozřejmě dobrovolné, ale ti, kteří si zakoupí vstupenku za dobrovolnou cenu, ji budou mít slosovatelnou. Výhrou bude jízda na koni či v kočáře a spoustu dalších 🙂

Foto: Martina Kůstková