Jak pomohla EU a ESF naší obci

SULES_ESF

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

V letech 2012 – 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2013 do 30.9.2013 bylo u zaměstnavatele Sušické lesy a služby, s.r.o. v rámci projektu podpořeno 10 pracovních míst na VPP za 598 467,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 508 696,95 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 89 770,05 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací ve prospěch města.

Přínos pro město spočívá ve zkvalitnění životního prostředí a zlepšení úrovně veřejných prostranství. Uchazeči o zaměstnání vykonávají užitečnou práci, neztrácí pracovní návyky a vylepšují si vlastní finanční situaci.

-sf-