Dětský den s Medvídkem

Jak se již stalo tradicí, i letos Mateřské centrum Medvídek připravilo pro děti oslavu jejich svátku – mezinárodního dne dětí. Tato oslava proběhla 8.6. v ZŠ Lerchova. Pro děti bylo připraveno deset soutěží, za které byly na konci odměněny taštičkou plnou dobrot. Děti soutěžily s velkou radostí a hravostí a nakonec si všechny opekly špekáček a pochutnaly na výborných koláčcích.

Jsme rádi, že se dětský den vydařil, a že nám přálo i počasí po tak dlouhém deštivém období.

Velké poděkování patří všem našim sponzorům: Cupeko spol.s.r.o., Ponnath řezničtí mistři s.r.o., Spak Foods s.r.o. a dále ZŠ Lerchova a všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci dne dětí.

 

M.K. za MC Medvídek

www.mcmedvidek.eu

MDD01 MDD02 MDD03 MDD04