Dětský den

D Ě T S K Ý    D E N

Sportoviště Sušice zve všechny děti, rodiče i příbuzné tuto sobotu

2.6.2018 od 14:00 na dětský den na městském koupališti.

Těšit se můžete na:

• Divadlo Víti Marčíka ml. – Eliščiny pohádky
• Skákací hrad
• Soutěže
• Sladké výhry
• Zmrzlinu
• Občerstvení

Děti školou povinné mají vstup ZDARMA.

Děti, přijďte a oslavte svůj den!